Rastislav Podhorský: Such A Beautiful Problem

Výstava v galérii Phoinix prezentuje výber zo série najnovších malieb, ktoré Podhorský vytvoril v priebehu posledného roka. Jeho otvoreným zámerom je predovšetkým rozvinutie jeho vlastnej maliarskej senzibility. Predpokladajme, že ako výtvarník tvorí na hranici seba samého: to najvlastnejšie je autorovi až na výnimočné okamihy skryté. Elementárnym východiskom bol dialóg s figuratívnou maliarskou tradíciou, kde autor pracoval technikou tempery a olejomaľby, s dôrazom na figuratívne performatívne akty – v ktorých premieňa gestá a triviálne úkony na potenciálne poetické skutky. Primárne sa však jeho pozornosť sústredila na vznik obrazu ako takého – tu sa spoliehal na tri faktory: farbu, spôsob dotyku štetca a redukciu. Keďže cieľom je porozumieť "tmavému základu" jeho vlastného maliarstva – senzitivite, ktorá sa utvára na priesečníku historicky formovaného figuratívneho jazyka a tela a mysle autora –, aj motív, téma a zámer sa museli stať premennou, nie východiskom. Nevieme čo všetko totiž rozhoduje o špecifickej citlivosti na motívy, znaky a o ich idiolektickom maliarskom použití. Klasické opozície ako formálne-koncepčné, abstraktné-figuratívne, angažované-apolitické, osobné-neosobné, vážne-humorné, či tradičné-moderné, ktoré stále rozdeľujú pohľad na dielo, ale aj na jeho tvorbu, sú z tohto hľadiska odložené. Proces vzniku diela predchádza všetky triviálne kategórie, na základe ktorých by mohol umelec budovať svoju identitu. Napokon autor v diele dospieva k výlučnosti, no je to výlučnosť nezlučiteľná s predpojatosťou – umelec k nej príde až následkom svojej tvorby — to sa deje do istej miery opakovane a zároveň nanovo. A ak má táto výstava byť artikuláciou určitého stanoviska, potom je to nasledovné: v dynamickej perspektíve maliara sa vynára úsmevný pohľad na všetky ambície, ktoré by chceli výtvarné umenie prinútiť aby poskytovalo zrozumiteľné stanoviská na „aktuálne“ témy. V akom vzťahu je teda moja maľba k žitým problémom? Výstava najnovších malieb "Such a beautiful problem" je výstava maliarska, figuratívna a tak povediac intímna, pretože v týchto troch okruhoch Podhorský objavuje kvality a motívy, na ktoré je sám citlivý, ktoré je pre neho dostatočne zaujímavé rozvíjať, a dostatočne problematické skĺbiť, do podoby diela. Toho výsledkom sú konkrétne obrazy a ich poetika. Rastislav Podhorský (Československo, 1990) vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Daniel Fischer). Venuje sa predovšetkým figuratívnej maľbe, kresbe, ale aj teoretickej reflexii umenia, pedagogike a sporadicky kurátorskej činnosti. V roku 2017 mu vyšla teoretická publikácia Prievozník – O ľuďoch v neumení a figúrach v umení (VŠVU, Slovart). Doktorát obhájil prácou Protirečník – Rámce a latentné možnosti vizuálnej tvorby. V rokoch 2017-2021 bol vedúcim Ateliéru maľby III. na Vysokej škole výtvarných umení (v tandeme s Martinom Špircom), kde vyučoval aj predmet Základy maľby. Je víťazom Ceny nadácie VÚB – Maľba 2015 a za diplomovú prácu bol ocenený cenou rektora. Žije a tvorí v Bratislave. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz

Such A Beautiful Problem/Installation view. Photo credit: Ján Sipocz