Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator / Šachta pre sociálny výťah

The cyberpunk motto ‘Hi Tech Low Life’ operates with visions of future, which do not live up to the promise of social advancement alongside technological progress. Pavel Sterecworks with documentation pertaining to the IT infrastructure and other equipment of social services centre ADOS, which provides asylum for ailing homeless people in Prague. It is striking, that even though we might be disadvantaged socially or health-wise, we can achieve full immersion into the online network, switching between TV channels on devices with screens brighter than our life prospects. Thematic connection is found in the motif of advanced medical devices (artificial heart, pacemaker, synthetic vein, or an artificial joint) arranged in the environment of a local park, amongst plants, mulch, and pigeon feathers. The exhibition addresses a living space imbued with technology, where social unity and mental stability lag behind our physiological ability to accept implants and compensation aids made from duralumin, surgical steel, integrated circuits, and silicone. 8K Poverty Porn and Necropolitics as Eros and Thanatos of the 21stcentury. Special thanks goes to the Medical Museum of the National Medical Library in Prague. Supported by the Slovak Arts Council. ------------ “Hi tech Low Life” je základní motto cyberpunku, odnože sci-fi, odklánějící se od vizí zítřků, světlých úměrně k rozvoji technologií. Výstava Pavla Sterce pracuje s dokumentací IT infrastruktury a další technické vybavenosti azylového domu ADOS pro nemocné lidi bez domova v Praze. Je příznačné, že můžeme sociálně a zdravotně strádat, a být přitom nepřetržitě online nebo přepínat desítky televizních programů na zařízeních s úhlopříčkou delší než naše životní perspektiva. Souvisejícím motivem výstavy je pokročilá zdravotní technika (umělé srdce, kardiostimulátor, syntetická tepna nebo kloubní náhrada) aranžovaná v jednom z městských parků, mezi rostlinami, mulčovací kůrou a holubím peřím. Výstava ohledává technologií protkaný životní prostor, v kterém společenská soudržnost a psychologická odolnost zaostává v porovnání s fyziologickým přijetím implantátů a kompenzačních pomůcek z duralu, chirurgické oceli, integrovaných obvodů a silikonu. 8K Poverty Porn a Nekropolitika jako Eros a Thanatos pro 21. století. Speciální poděkování Zdravotnickému muzeu Národní lékařské knihovny v Praze. Projekt bol podpořený z veřejných zdrojový Fond na podporu Umenia.

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková

Pavel Sterec: The Shaft for Social Elevator. Inst. View. Photo: Leontína Berková