Nature/Príroda by Bachorík, Blažo, Csolle, Gavula, Kudláč, Tittel

Príroda / Bachorík, Blažo, Csolle, Gavula, Kudláč, Tittel

PRÍRODA:

Príroda je výstavou skupiny ľudí. Niektorí z nich vystavovali od počiatku existencie Bastartu (2006), neskôr v amt_ project (2010), a teraz zahajujú program staro-nového Phoinixu.

Zoskupenie vystavujúcich umelcov je skôr zúfalým osobným stretnutím než zásadným umeleckým gestom. Neuchopiteľná rôznorodosť východísk jednotlivých zúčastnených nevyhnutne volá po akomkoľvek prieniku, či už tématickom, výrazovom alebo dokonca osobnostnom. Tento tlak, resp. podtlak (alebo ešte lepšie vákuum) sa tak paradoxne stáva hybnou silou tejto skupiny, stáva sa signifikantom, prostredníctvom ktorého dokážeme sledovať jej jedinečnosť. Diverzita jednotlivostí sa stáva jedinou fungujúcou, praktickou a hlavne reálnou aktivitou a vymedzením voči tendencii, falzifikátu a kópii žnúcej úspech v tomto guberniálnom umeleckom teritóriu. (Eduard Kudláč)

Príroda sa prebúdza zo zimnéhoaq spánku. Vŕby sú ovešané žltými jahňadami akoby ich slnko posypalo zlatým prachom. Zelina tiež na seba nedáva dlho čakať. Spod suchej pokrývky starých listov sa predierajú mladé výhonky. Všetko sa zobúdza. (zdroj: internet)