Matej Maturkanič: Zorné pole

Maľba Mateja Maturkaniča skúma možnosti transformácie priestoru do dvoj dimenzionálnych tém v rámci ich dvoj dimenzionálnych možností. Séria malieb reprezentuje zorné pole autora, ide o jeho spôsob vnímania problematiky prvého a druhého plánu, sú jeho osobným záznamom z ateliérového priestoru v ktorom pracoval. Maľby zobrazujú priestor medzi divákom a ním. Technika monotypie umožňuje vrstvenie priestoru v obraze, v ktorom sa autor nachádza v prvom či ostatnom pláne, za ním teda oproti divákovi. Abstraktné tvary viditeľné vo vrstvách vytvárajú priestor v pohľade oboch agentov stojacich oproti sebe. Ostré a menej ostré objekty sú výberom toho, čo sa nachádza bližšie k oku, k pohľadu či jeho výberu. Maturkaničove maľby sú o prežívaní skúsenosti zo skreslenej reality ako aj o komunikácii s divákom, ktorého vsádza do deja, a konfrontuje ho s jeho vlastným videním. Maturkanič je v súčasnosti študentom na VŠVU, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Maliarstva. Vychádza z graffiti, ktoré kombinuje s takmer sochárskym vnímaním priestoru ako dvojdimenzionálneho problému. vychádza z abstrahovaných tvarov pisma, znakov a rôznych zjednodušených kresieb. Program galérie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)

Matej Maturkanič: Zorné pole (foto: Marko Horban)